Procedura, zasady i często pojawiające się pytania

związane z uczestnictwem w zajęciach online dla studentów

Jak przekazywane będą informacje?

Informacje na temat zajęć, które będą prowadzone w wersji online, będą Państwo otrzymywać poprzez:

1. Wiadomości na grupowy studencki adres e-mail z systemu Uczelni.

2. Ogłoszenia na stronie www Uczelni: www.wsp-inow.pl oraz na platformie Wirtualnej Uczelni: www.edu.online.wsp-inow.pl

3. Ogłoszenia w planach zajęć udostępnionych na stronie www Uczelni.

4. Wiadomości e-mail bezpośrednio od Wykładowcy.

5. Bezpośrednio na platformie Microsoft Teams dla grup.

Procedura przeprowadzania zajęć online w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego:

1. Po uzyskaniu od Wykładowców informacji o planowanym przeprowadzeniu zajęć w formule online, Student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach.

2. W przypadku nieobecności Wykładowca może określić zakres materiału, który Student w trybie samokształcenia zobowiązany będzie uzupełnić.

3. Znajomość materiału przekazanego na zajęciach online obowiązuje Studentów na zasadach identycznych, jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych w formule tradycyjnej.

4. Studenci proszeni są o instalację programu Microsoft Teams oraz innych programów wymaganych przez Wykładowców.

5. W celu otrzymania danych dostępu do usługi Microsoft 365, w tym konta Microsoft Teams, prosimy o wysłanie prośby na adres e-mail: admin@wsp-inow.pl

UWAGA! Osoby, które wcześniej uzyskały dostęp do Pakietu Office nie muszą już tego robić.

W przypadku pytań lub problemów technicznych związanych z Wirtualną Uczelnią zachęcamy do kontaktu z Administratorem 
adres e-mail: admin@wsp-inow.pl  

FAQ Często zadawane pytania

1. Co jeśli moje zajęcia nie odbywają się online? 

Stale pracujemy nad udoskonalaniem organizacji zajęć online, tak aby mogli Państwo bezproblemowo korzystać z rozwiązań e-learningowych. 

W związku z tym, uprzejmie prosimy o oczekiwanie na kontakt w sprawie sposobu realizacji zajęć zarówno od Dziekanatu Uczelni, jak i od Wykładowców poszczególnych przedmiotów. Jeśli zajęcia odbywają się w formule online, informacja taka będzie przekazana przez Wykładowcę danego przedmiotu.

Brak adnotacji o zajęciach w trybie online, brak zamieszczonych materiałów dydaktycznych w Wirtualnej Uczelni oraz brak kontaktu ze strony Wykładowcy oznacza, że zajęcia nie odbędą się i będą odpracowane w innym terminie.

Problemy techniczne prosimy, aby kierować bezpośrednio do Administratora Systemu: admin@wsp-inow.pl
 
2. Co jeśli moje zajęcia zostaną przerwane?

W trakcie realizowanych zajęć online, w wyjątkowych przypadkach, może zdarzyć się, że z przyczyn technicznych, łączność na zajęciach online zostanie przerwana (serwery oraz łączność online są globalnie dość obciążone). Prosimy, aby w takim wypadku zaczekać na powrót łączności i ponowny kontakt z Wykładowcą przez 30 minut, w zespole zajęciowym. Jeśli w tym czasie powrót łączności nie nastąpi, to opcjonalnie możecie Państwo ustalić z Wykładowcą alternatywny kanał komunikacji na wypadek sytuacji wyjątkowych (np. sms do starosty/lidera grupy/łączność poprzez inny komunikator).
 
3. Czy Dziekanat Uczelni w okresie do 10 kwietnia jest dostępny?

Tak. Dziekanat Uczelni prowadzi bieżącą obsługę studentów zdalnie poprzez kontakt mailowy i telefoniczny:

dziekanat@wsp-inow.pl

500 226 737

52 52 00 144

Wszelkie wnioski/podania prosimy, aby przesyłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy Uczelni wskazany powyżej.

Źródło: Uniwersytet Łódzki