W obliczu zagrożenia koronawirusem, kadra wykładowców w WSP może wykorzystać do przeprowadzenia zajęć online aplikację Microsoft Teams dostępną pod adresem: https://teams.microsoft.com/

Aplikacja jest dostępna dla wszystkich Pracowników i Studentów WSP.

W celu uruchomienia dostępu do aplikacji prosimy, aby przesłać na adres e-mail: admin@wsp-inow.pl chęć otrzymania pakietu Office, podając w zgłoszeniu adres aktualnej poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko oraz nazwę prowadzonego przedmiotu.

KONTAKT
W razie pytań związanych z prowadzeniem zajęć online poprzez Microsoft Teams, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: admin@wsp-inow.pl

Sprawy związane z rezerwacją sali 118, celem nagrania zajęć, przełożeniem zajęć lub zgłoszeniem zajęć, prosimy aby kierować na adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl lub dziekan@wsp-inow.pl

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

admin@wsp-inow.pl

Procedura przeprowadzania zajęć online w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

W trakcie zawieszenia zajęć dydaktycznych realizowanych w WSP Inowrocław wprowadza się możliwość prowadzenia zajęć online zgodnie z poniższą procedurą:

1. Wykładowca zakłada w aplikacji Microsoft Teams zespół o nazwie jego przedmiotu.

2. Najpóźniej 2 dni przed zajęciami Wykładowca planuje spotkanie online dla zespołu w terminie zgodnym z siatką zajęć. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zaproszenie Studentów jako uczestników spotkania (nie jako prowadzących) – nie jest to wymóg, lecz ułatwi to Państwu prowadzenie zajęć.

3. Prosimy o prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć oraz w zakresie godzinowym z nim zgodnym.

4. Po założeniu zespołu Wykładowca studiów dyplomowych przesyła mailową informację o zaplanowaniu zajęć w formule online na adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl  

Informacja powinna zawierać: imię nazwisko wykładowcy, nazwę przedmiotu, termin realizowanych zajęć.

5. Prowadzącym realizującym zajęcia online, rekomendujemy stosowanie dobrych praktyk prowadzenia zajęć online, przedstawionych poniżej.


W przypadku pytań związanych z prowadzeniem zajęć online prosimy o kontakt pod adresem e-mail  admin@wsp-inow.plBaza pomysłów i dobrych praktyk prowadzenia zajęć online:

1. Przed rozpoczęciem właściwych zajęć warto skorzystać z instruktażu dostępnego poniżej oraz wyjaśnić Studentom zasady współpracy w czasie zdalnej realizacji części kursu na początku spotkania. Najlepiej zrobić to w sekcji: ogłoszenia.

2. Zachęcamy do nagrywania zajęć online oraz do udostepnienia nagrań Studentom po przeprowadzonych zajęciach poprzez włączenie nagrywania spotkania online w samej aplikacji MS Teams.

3. Zachęcamy również do dzielenia się dobrymi praktykami i Państwa spostrzeżeniami z prowadzenia zajęć online z Dziekanem Wydziału Nauk Stosowanych: dziekan@wsp-inow.pl

4. Niniejsza procedura będzie stale uzupełniana, aby wesprzeć Państwa w prowadzeniu zajęć. 


Prosimy, aby pamiętać o poinformowaniu Studentów oraz Dziekanatu Uczelni o  przeprowadzeniu planowanych zajęć online z wykorzystaniem MS Teams.

Inne platformy

Czy wolno używać innych platform? 

Rekomendujemy i wspieramy platformę Microsoft Teams.

Nie zabraniamy korzystać z innych platform, ale też tego nie rekomendujemy.

Wsparcie techniczne i metodyczne udzielane jest wyłącznie dla platformy MS Teams.